Search for European Projects

Mångfaldskompetens i verksamheten ger ökad konkurrensförmåga (MiA)
Start date: Dec 31, 2008, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Projektet går ut på att utveckla de metoder och den kunskap som både finns hos Stiftelsen Minerva och Trondheim Kommune inom mångfaldsområdet. Minerva har under ett antal år arbetat med arbetssökande invandrade kvinnor som sökt arbete i Dalarna; projekten MARIA. I Trondheim Kommune har man utvecklat metoder för att människor som omfattas av hela utanförskapet ska kunna få ett arbete. Projektet arbetar med hela mångfaldsbegreppet på arbetsmarknaden. Målet är att utveckla de bästa metoderna och modellerna för målgruppen och sedan sprida kunskaperna till företag, arbetsförmedlingar och rekryterare i regionen men också nationellt och förhoppningsvis i följdprojekt till EU.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 27.8%   317 778,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website