Search for European Projects

lzeň - Regensburg, 2 partnerské školy - 2 partnerská města (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0412)
Start date: Aug 20, 2006, End date: Feb 16, 2007 PROJECT  FINISHED 

Hlavní prioritou spolupráce s naší partnerskou školou jsou reciproční výměny žáků. Po vyhodnocení předchozích výměn jsme zařadili nejúspěšnější aktivity: regionální média,školství,historie a součastnost města,volný čas mládeže.Cílem je zlepšení motivace pro studium cizích jaz., dokázat , že jsou schopni v č-n skupinách spolupracovat, řešit problémy,překonávat jaz. bariéry a tím si v praxi vyzkoušet, co znamená společná Evropa.Jsou ubytováni v rodinách.Poznají tak různé stránky života a postupně zjišťují, že i přes různé jazyky a kultury mají mnoho společného a chápou pak lépe jeden druhého.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   41 487,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants