Search for European Projects

Lyžařská magistrála Krkonoše-Jizerské hory
Start date: Jun 30, 2013, End date: Apr 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

Turisticky zajímavá území Jizerských hor a Krkonoš poskytují velmi dobré podmínky pro rozvoj zimních sportů na obou stranách hranice. I přes dobré fungování středisek zimních sportů a různou kvalitu služeb není potenciál příhraniční oblasti dostatečně využíván. Území v blízkosti Kořenova,Harrachova,Jakuszyc je ideálním místem pro vytvoření funkčního propojení běžeckých tratí-Krkonošské lyžařské cesty a CZ-PL Jizerské lyžařské magistrály, které již existují na obou stranách hranice. Realizací projektu dojde k vytvoření mezinárodní sítě běžeckých tratí a rozšíření nabídky přeshraničního cestovního ruchu pro širokou veřejnost.Krkonošská lyžařská cesta v délce 500 km běžeckých stop pokrývá celé Krkonoše. Hlavní páteřní trasa je 90 km dlouhá a probíhá po hřebenech od Žacléře na východě po Harrachov a Kořenov na západě. Obec Kořenov leží na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor a přímo zde se nabízí napojení na Česko-polskou Jizerskou magistrálu. Přeshraniční areál byl vytvořen v rámci projektu Česko-polská Jizerká lyžařská magistrála a realizací projektu Jizersko-Jakuszycká magistrála je zlepšována jeho kvalita. Délka běžeckých stop v Jizerských horách na obou stranách hranice je 300 km. Podle odhadů návštěvnosti v zimě navštíví Česko-polskou Jizerskou magistrálu 750 000 uživatelů. Propojením tras v Kořenově a Harrachově s areálem v Jakuszycích vznikne evropský unikát - celkem 800 km pravidelně upravovaných běžeckých tras. Trasy z Kořenova do osady Jizerka, směrem k hraničnímu přechodu Mýtiny a v okolí rozhledny Štěpánka je možno upravovat pouze skútrem nebo čtyřkolkou s pásy se zařízením na tvorbu stop.Rovněž frekventované trasy z Jakuszyc k turistickému hraničnímu přechodu Jizerka-Orle a k přechodu u železniční stanice Mýtiny-Harrachov je možné upravit pouze skútrem. Achievements: Turisticky zajímavá území Jizerských hor a Krkonoš poskytují velmi dobré podmínky pro rozvoj zimních sportů na obou stranách hranice. I přes dobré fungování středisek zimních sportů a různou kvalitu služeb není potenciál příhraniční oblasti dostatečně využíván. Území v blízkosti Kořenova, Harrachova, Jakuszyc je ideálním místem pro vytvoření funkčního propojení běžeckých tratí-Krkonošské lyžařské cesty a CZ-PL Jizerské lyžařské magistrály, které již existují na obou stranách hranice. Realizací projektu, který je v tuto chvíle v realizace dojde k vytvoření mezinárodní sítě běžeckých tratí a rozšíření nabídky přeshraničního cestovního ruchu pro širokou veřejnost. Krkonošská lyžařská cesta v délce 500 km běžeckých stop pokrývá celé Krkonoše. Hlavní páteřní trasa je 90 km dlouhá a probíhá po hřebenech od Žacléře na východě po Harrachov a Kořenov na západě. Obec Kořenov leží na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor a přímo zde se nabízí napojení na Česko-polskou Jizerskou magistrálu. Přeshraniční areál byl vytvořen v rámci projektu Česko-polská Jizerká lyžařská magistrála a realizací projektu Jizersko-Jakuszycká magistrála je zlepšována jeho kvalita. Délka běžeckých stop v Jizerských horách na obou stranách hranice je 300 km. Podle odhadů návštěvnosti v zimě navštíví Česko-polskou Jizerskou magistrálu 750 000 uživatelů. Propojením tras v Kořenově a Harrachově s areálem v Jakuszycích vznikne evropský unikát - celkem 800 km pravidelně upravovaných běžeckých tras. Trasy z Kořenova do osady Jizerka, směrem k hraničnímu přechodu Mýtiny a v okolí rozhledny Štěpánka je možno upravovat pouze skútrem nebo čtyřkolkou s pásy se zařízením na tvorbu stop. Rovněž frekventované trasy z Jakuszyc k turistickému hraničnímu přechodu Jizerka-Orle a k přechodu u železniční stanice Mýtiny-Harrachov je možné upravit pouze skútrem. V rámci propagace projektu budou partneři prezentovat projekt na svých webových stránkách a také v médiích a vytištěné mapy budou distribuovány v informačních centrech a turisticky frekventovaných zařízeních (ubytovny, restaurace,penziony) na české a polské straně.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

2 Partners Participants