Search for European Projects

Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza

Projekt Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza ma za zadanie wykreowanie wizerunku Lublina i Łucka jako miast posiadających bogaty dorobek regionalnej kuchni oraz atrakcyjną ofertę kulinarną sektora gastronomiczno-turystycznego zlokalizowanego na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. Zaangażowanie do projektu lokalnych restauratorów pozwoli rozwinąć współpracę pomiędzy tymi jednostkami oraz zintegrować środowiska pracujące na rzecz zachowania dziedzictwa kulinarnego regionu oraz promocji regionalnej kuchni. Uzyskane w projekcie produkty przyczynią się do wzrostu zainteresowania turystów polskich i zagranicznych miastami biorącymi udział w projekcie, a także do zintensyfikowania procesów integracyjnych obu miast, w szczególności na poziomie przedsiębiorców działających w sektorze turystyki. Celem bezpośrednim projektu jest promocja uczestniczących w projekcie miast Lublina i Łucka, poprzez zaprezentowanie utożsamianych z regionalną kuchnią tradycyjnych potraw i produktów kulinarnych. Ponadto projekt zakłada nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami sektora gastronomicznego oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w transgraniczne działania projektu zmierzające do zwiększenia społeczno-gospodarczej integracji sąsiadujących ze sobą regionów. W ramach realizacji powstała także strona internetowa www.eurotrojkat.pl/kuchnia

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

1 Partners Participants