Search for European Projects

Logistik- och transport Rana – Umeå

AB J A Henriksson & Co bygger som samordnare för ett antal företag i Norge och Sverige ett nätverk för godstransporter mellan Helgeland, Västerbotten och Österbotten. Kombinationen bil, båt och järnväg ska vara centrala inslag i logistiken

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 20.9%   700 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

4 Partners Participants