Search for European Projects

Local and regional innovation system for trade development in inner Scandinavia (Lokala och regionala innovationssystem för näringsutveckling i Inre Skandinavien/Lokale og regionale innovationssystemer for naeringsutvikling i Indre Skandinavia)
Start date: Dec 31, 2001, End date: May 30, 2002 PROJECT  FINISHED 

Stiftelsen Inova och Hedmark Nyskapingssenter skall utveckla en gemensam strategi för utveckling av sitt tjänsteutbud till alla som verkar i Värmland och Hedmark. Projektägarna skall bidra till nyetableringar och nyskapande både i det existerande näringslivet och i nya verksamheter. I förstudien skall projektet hitta arbetssätt och modeller som gör det möjligt att stimulera till och stötta nyetablering och nyskapande. Förstudien kommer att fokusera på fyra olika huvudaktiviteter: utveckling av modeller för lokala/regionala innovationssystem, metodik- och kompetensutveckling för inkubatorverksamheter, utveckling av ett gemensamt Business Assistance Programme och utveckling av en virtuell inkubator.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details