Search for European Projects

Live healthy, be wealthy!
Start date: Mar 9, 2015, End date: Sep 9, 2015 PROJECT  FINISHED 

Youth exchange “Live healthy, be wealthy” will take place in Croatia, the city of Split, from 8th to 17th June 2015. For 9 days, 25 young people from different European countries, Croatia, Bulgaria, Italy, Czech Republic and Finland and will be working and living together, learning about how to lead a healthy lifestyle, the importance of everyday physical activity, steps to moderate and balanced diet, how to overcome prejudice and have a positive view about physical self-perception and self-identity, raising awareness about sport as a tool for social inclusion and tolerance. The objectives of this youth exchange are to raise awareness about the impacts of having a healthy lifestyle by making a health guide which includes practising outdoor sport activities, making healthy eating choices, learning how to easily choose and prepare nutritive meals, to use sport as a tool for the prevention of violence, addictive behaviours and social change, to be an active citizen in their very own communities. The 25 participants will come from 5 European countries, 4 young people together with their group leader will experience and learn how to implement these positive health habits that will help them grow strong, stay healthy, and decrease the likelihood that they will become obese. Actively participating in various workshops, debates, different outdoor sport activities, team work, collaboration, peer sharing, individual reflection and intercultural sharing and learning participants will gain new valuable skills, experiences, knowledge, ways of life in different countries, learn how to be creative, proactive, energetic and develop sense of entrepreneurship, while surpassing the intercultural and behavioural differences and finding a common language. The idea of this youth exchange is that participants implement all they have learnt during the first part of the exchange and together create their own project for the children from foster care. The goal is to teach and show how sport can be used to empower social change and build linkages between various social groups and communities, encouraging the participants to become active and conscious citizens, included in their societies, promoting healthy lifestyle practices as the future of Europe. Razmjena mladih “Live healthy, be wealthy” održat će se u Hrvatskoj, u gradu Splitu, od 8. do 17. lipnja 2015. Kroz 9 dana, 25 mladih iz različitih europskih zemalja, Hrvatske, Bugarske, Italije, Češke i Finske, raditi će i živjeti zjedno, učeći kako voditi zdrav način života, kao i o važnosti svakodnevne fizičke aktivnosti, načinima kako stvoriti umjerene i izbalansirane prehrambene navike, kako premostiti predrasude i pozitivno razmišljati o vlastitom fizičkom izgledu i identitetu, istodobno podižući svijest o sportu kao alatu za promicanje društvene uključenosti i tolerancije. Ciljevi ove razmjene su podizanje svijesti o koristima koje pruža zdrav način života kroz izradu vodiča koji uključuje sudjelovanje u sportskim aktivnostima na otvorenom, izbor zdrave prehrane, učenje o tome kako jednostavno izabrati i pripremiti nutiritivno bogate obroke, također i upotreba sporta kao alata za prevenciju nasilja, ovisničkog ponašanja i društvene promjene te kako biti aktivan građanin u svojoj zajednici. 25 sudionika koji dolaze iz 5 različitih zemalja, 4 mladih i jedan vođa tima, iskusit će i naučiti kako upotrijebiti ove pozitivne i zdrave navike koje će im pomoći da se razviju u snažne i zdrave osobe, a što će doprinjeti smanjenju vjerojatnosti od moguće pretilosti. Aktivno sudjelujući u različitim radionicama, debatama, raznim sportskim aktivnostima na otvorenom, timskom radu, razmjeni iskustava među vršnjacima, osobnom promišljanju te kroz međukulturalnu razmjenu i učenje sudionici će steći nove i vrijedne vještine, iskustva, znanje, saznanja o načinu života u različitim zemljama, naučit će kako biti kreativni, proaktivni, puni energije i kako razviti smisao za poduzetništvo, istodobno nadilazeći međukulturalne razlike i pronalazeći zajednički jezik. Ideja ove razmjene mladih je da sudionici primjene sve što su naučili tijekom prvog dijela razmjene te zajedno osmisle projekt za djecu bez roditeljske skrbi smještene u domu. Cilj nam je podučiti i pokazati kako se kroz sport može potaknuti društvena promjena te stvoriti povezanost između različitih socijalnih grupa i zajednica i na taj način potaknuti sudionike da budu aktivni i svjesni građani, uključeni u zajdenicu u kojoj žive, promovirajući zdrave načine života kao budućnost Europe.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

4 Partners Participants