Search for European Projects

Lifebook & Biography work
Start date: Mar 1, 2015, End date: Jul 1, 2015 PROJECT  FINISHED 

Van 23 tot en met 26 april 2015 organiseerden we een seminar Lifebook & Biografical Work in Valna Banya (Bulgarije). In totaal namen 48 mensen deel aan het seminar. De deelnemers zijn werkzaam als psycholoog, groepsleider (social worker, educator), docent of jongerenwerker. Het seminar werd na een hartelijk welkom geopend met een terugblik op de ontstaansgeschiedenis van het Lifebook. Hierna werden de verwachtingen van de deelnemers in kaart gebracht. Hoofddoel van het seminar was om deelnemers vaardigheden aan te leren en tools mee te geven waarmee ze het jongerenwerk in eigen land een nieuwe impuls kunnen geven. Het was een praktisch seminar omdat er in deze landen veel vraag naar is. subdoelen: 1. Verdieping bieden; deelnemers hebben na het seminar meer kennis van biografisch werken 2. Praktische vaardigheden en tools; deelnemers leren beter te communiceren met jongeren 3. Best practices en intervisie; het seminar biedt een podium voor intervisie en uitwisseling 4. Aanzetten tot actie; het seminar activeert en motiveert deelnemers om in eigen land aan de slag te gaan. 5. In contact met de doelgroep (ervaringsdeskundigen). Participatie zien en ervaren. Om bovenstaande doelen te bereiken hebben we in carrousel vorm 6 workshops aangeboden. Iedere workshop was interactief en er vond steeds een terugkoppeling plaats naar het Lifebook. De workshops hadden als thema: genogram, (onbewuste) non-verbale communicatie, intervisie, oplossingsgerichte gespreksvoering, creatieve workshop schilderen en een outdoor activiteit met opdrachten over lifebook. De groepssamenstelling wisselde bij iedere workshop waardoor alle deelnemers steeds nieuwe collega's uit andere landen tegenkwamen. Daarnaast hadden we nog andere activiteiten om onze doelen te bereiken. -Lezing over biografisch werk. -kennismakingsspel waarbij de deelnemers in tweetallen elkaars profielen tekenden, gevolgd door een wederzijds interview. De antwoorden werden bij de profielen geschreven met een meegebrachte foto. De profielen hebben we aan waslijnen bevestigd en bleven daar gedurende de conferentie hangen. Men kon lezen wat de kwaliteiten en leer- uitdagingen waren, hobby’s, belangrijke waarden etc. In een vrij korte tijd leerden de deelnemers elkaar hierdoor beter kennen en waren de profielen aanleiding om in gesprek te gaan met de ander. -Posterpresentaties: Als voorbereiding op de conferentie hebben we aan elk deelnemend land gevraagd om een poster te maken waar ieder land duidelijk laat zien hoe zij tot nu met Lifebook hebben gewerkt. We hebben er een informele inloop van gemaakt waarbij de deelnemers langs elkaars poster liepen. Hierdoor ontstonden soms discussies over Lifebook, werd er informatie uitgewisseld en vragen gesteld. -De informele gesprekken in de pauzes en s'avonds werden gebruikt voor verdere uitwisseling van informatie en het leggen van nieuwe contacten. -Muurkrant voor tips en tops van de dag -Uitwisseling van meegebrachte snacks van elkaars land. Deze werden in de pauzes uitgedeeld. -Feestelijke afsluiting laatste avond. Waarin we elkaar de volksdansen leerden en elkaars liederen zongen. Dit alles onder begeleiding van een eenmansorkest. Het seminar hebben we afgesloten met een schriftelijke en mondelinge evaluatie en certificaten werden uitgereikt als bewijs van deelname. Iedere deelnemer ontving bij het afscheid een bloembol met een kaartje waarop stond "Take care and share". Dit was een symbolische boodschap voor alle deelnemers. Zo hebben we afscheid van elkaar genomen nadat er nieuwe gezamenlijke ideeën zijn ontstaan, plannen tot verdere samenwerking zijn gemaakt en men heel tevreden was over de actieve opzet van dit seminar. Een deelnemer verwoordde het zo; "Ik ga naar huis met een vol hart, een vol hoofd en volle handen". Kortom; nieuwe informatie, inspiratie en concrete tools om in het dagelijks werk mee aan de slag te gaan. Sommige deelnemers vonden het wel een vol programma en hadden graag wat meer vrije tijd gehad, voor nog meer informele uitwisseling en om iets van de omgeving te zien. Het waren drie hele intensieve maar prachtige dagen, waarin heel veel positieve ervaringen met het lifebook werden gedeeld. Wij als organisatoren waren er gewoon een beetje beduusd van. Daarnaast zijn er ook veel nieuwe tips gegeven, waar wij als bestuur zeker wat mee gaan doen. De deelnemers waren enthousiast, betrokken en het was soms zo ontroerend om te horen wat het lifebook voor positieve effecten heeft op de kinderen.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

4 Partners Participants