Search for European Projects

Lidovou hudbou na podporu tradičních řemesel (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0423)
Start date: Dec 31, 2006, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Bude se jednat o 1.ročník dlouhodobé regionální přehlídky folklórních a lidových souborů, která bude probíhat na statku Bernard v Královském Poříčí. Tato folklorní slavnost pomůže obnovení a rozvoji tradice pořádání lidových slavností ve venkovském prostoru. Kulturní program se bude doplňovat s činností zde působících řemeslníků a vzájemně se tyto dvě oblasti podpoří. Vedle podpory tradiční kultury a malého podnikání se jedná i o podporu CR a o přeshraniční spolupráci v podobě kulturní výměny. Na projektu (4 kult. večery a 2-denní závěrečná přehlídka)se bude aktivně účastnit zahraniční partner

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 74.4%   216 129,05
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants