Search for European Projects

Lidové tradice na česko - polském pohraničí
Start date: Dec 31, 2005, End date: Jul 31, 2006 PROJECT  FINISHED 

Společný projekt zahrnuje organizaci dvou kulturních akcí: Den lidových řemesel dne 5.července a Sympózium sochařů s motorovou pilou, které se bude konat v květnu 2006. Akce budou organizované společně s polským partnerem – obec Lubawka. Cílem projektu je zachovat a dále rozšiřovat znalost tradičních řemesel a zvyklostí v regionu. Cílem je také rozšířit turistickou nabídku na počátku letní sezóny a přilákat tak více návštěvníků do města a jeho okolí. Cílovou skupinou projektu jsou turisté – milovníci kultury a tradičních řemesel, rodiny s dětmi, mládež, ale i turisté – senioři. Cílem projektu je prohloubení přeshraniční spolupráce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   334 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants