Search for European Projects

Lidové tradice na česko - polském pohraničí 2007
Start date: Jan 31, 2007, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předkládaný projekt zahrnuje realizaci dvou kulturních akcí: Sympózium sochařů s motorovou pilou, která se bude konat v květnu 2007 a Den lidových řemesel – aneb řemeslo má stále zlaté dno pořádanou dne 5. 7. 2007. Na akcích budou předváděna dobová lidová řemesla s tradicí Krkonoš, např. spřádání vlny, rytí dřeva, dřevořezba apod. Cílovou skupinou jsou zejména rodiny s dětmi a turisté – milovníci kultury. Cílem projektu je oživit a rozšířit turistickou nabídku v příhraničním regionu na základě spolupráce s polským partnerem. Dalším cílem projektu je zachovat a dále rozšiřovat znalost tradičních řemesel a zvyklostí v regionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   369 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants