Search for European Projects

Lidé kolem Pradědu
Start date: Dec 31, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je společný. Jeho posláním je zvýšit prostřednictvím vydávaného občasníku aktuální informovanost obyvatel partnerských měst za účelem vzájemného seznámení, komunikace a pochopení života lidí na druhé straně hranice. Motivovat a inspirovat společenské iniciativy k dalším společným aktivitám a rozvoji spolupráce. Obsahem zpravodaje bude kultura, sport, historie, náměty k rekreaci, k návštěvám konaných aktivit, příspěvky občanů ,tvorba dětí a mládeže atd. Občasník bude vydán 4x pod názvem Lidé kolem Pradědu v polském i českém jazyce. Jeho zpracování bude zajišťovat společná redakční rada. Projekt podporuje prioritu č.2 i č.1. Působí tak souběžně na několik oblastí.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   128 070,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants