Search for European Projects

Líbí se nám být spolu spolupráce mezi Střední školou techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace a Zespólem Szkól Technicznych Wodzislaw Slaski (Líbí se nám být spolu spolupráce mezi Střední školou techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace a Zespólem Szkól Technicznych Wodzislaw Slaski)
Start date: Mar 31, 2006, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na předcházející spolupráci obou škol v rámci programu CBC- PHARE i mimo tyto programy. Společně pořádané akce navazují na předcházející léta a dál prohlubují vzájemnou spolupráci. Źáci i pedagogové obou škol v dalších společných setkaních navážou na předcházející akce, na základě zkušeností se zúčastní nových typů akcí. Projekt je založen na recipročně organizovaných akcí oblasti kulturní, sportovní, výchovně - vzdělávací. Celkem se uskuteční 8 společných akcí, každá škola bude organizovat 4. Akce jsou zaměřeny na společné kulturně - společenské akce mezi žáky a pedagogy obou škol.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   81 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants