Search for European Projects

Levande museer
Start date: Dec 31, 2008, End date: Mar 14, 2009 PROJECT  FINISHED 

Matkultur, seder, lokalt producerade råvaror och logistik är de teman som ett samarbete med en norsk partner ska utveckla. En viktig del i projektet är att ungdomar från länderna får inblick i gamla tiders seder och bruk, och gemensamt utveckla dessa genom aktiviteter som t.ex. kurser, workshops, utställningar och mässor. Ett gemensamt steg ut i Europa till nya kulturer och seder är en del i det fortsatta arbetet i projektet. Målet i förprojektet är att finna och skapa underlag/förutsättningar för ett samarbete kring ovanstående projektidé. Mottagarna av förprojektets resultat är Föreningen Ja Järna och den partner som förprojektet identifierat i Norge.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 80%   4 444,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website