Search for European Projects

Léto v pohraničí
Start date: Jan 31, 2013, End date: Oct 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Opolské vojevodství společné s Olomouckým krajem spojuje zeměpisné sousedství, historické a kulturní kořeny. Spolupráce obou regionů probíhá na mnoha úrovních a právě proto je normální, že jsou připravovány další společné iniciativy. Tento projekt reaguje na potřebu posilovaní přeshraničních vztahů, spolupráce a také propagace zajímavosti, ze kterých jsou známy regiony na obou stranách hranice. I přes 10. letou spolupráci obou regionu, nadále je mnoho k objevení a ukázaní obyvatelům z druhé strany hranice. Zároveň Opolské vojevodství jak i Olomoucký kraj jsou atraktivními regiony s velmi pestrou nabídkou přírodních, krajinných a kulturních hodnot, a mají velmi různorodou nabídku kulturních zařízení a cestovního ruchu. Bohužel, závažným probléme, který ztěžuje posilovaní přeshraničních vztahů mezí obyvateli pohraničí je nedostatečná nabídka společných kulturních a propagačních aktivit v této oblasti. V návaznosti na to, že v roce 2012 bylo 10. výročí podepsaní dohody o spolupráci mezí Opolským vojevodstvím a Olomouckým kraje, vznikla myšlenka společné kulturně-rekreační akce a zároveň propagace zajímavostí na obou stranách hranice. Základem projektu jsou propagační aktivity, které umožní pobídnout obyvatelé pohraničí a turisti k aktivní účastí v akcích realizovaných na území Opolského vojevodství a Olomouckého kraje. Oba regiony mají mnoho zajímavostí, zároveň rekreačních charakteru jak i kulturních, které mohou být zajímavé pro obyvatele celého pohraničí. Jsou to akce, kterých rozsah překračuje hraníce výše zmíněných regionů a těší se velkým zájmem. Realizace projektu umožní oslovit větší skupinu zájemců o účast na těchto akcích v tom také zahraniční turisty. Pokrčovaní v příloze č. 10 k projektu: doplnění projektové žádostí. Achievements: Projekt napomohl k posílení přeshraničních kontaktů obyvatel polsko-českého pohraničí prostřednictvím aktivit, jejichž cílem byla propagace území, místních kulturních a přírodních památek, které jsou turistickými zajímavostmi obou regionů. Projekt spočíval v realizaci dvou sportovních aktivit, které probíhaly souběžně, každá na jedné straně hranice. První aktivitou byl ½ maraton organizovaný polským partnerem, jenž startoval v Głuchołazech a trasa procházela přes Zlaté Hory. Druhá sportovní akce byla přeshraniční cyklovyjížďka pořádaná českým partnerem. Místem startu i cíle byly Zlaté Hory a trasa vedla přes Głuchołazy. V obou místech pak probíhaly celodenní kulturně – sportovní akce, tzv. pikniky, kde vystupovali amatérští polští i čeští umělci – tanečníci, hudebníci, apod. Byly zde prezentovány tradiční řemesla a probíhaly ochutnávky regionálních potravin. Oba partneři společně plánovali celodenní harmonogram akce, aby na sebe jednotlivé aktivity vzájemné navazovaly. K propagaci přispělo také vytvoření společného loga projektu, kolektivně probíhala příprava podkladů pro cykloprůvodce, kdy si každý partner vytipoval 8 tras na svém území a společně byly navrženy 4 přeshraniční trasy. Celá akce byla účastníky projektu vnímána jako velmi vydařená.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   91 438,75
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants