Search for European Projects

Léto v Nyse, zima v Jeseníku - Výstavba dopravní parkovací infrastruktury
Start date: Mar 31, 2008, End date: Sep 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Území v příhraniční oblasti nyssko-jesenického regionu je velmi důležité zejména vzhledem k tradičnímu turistickému ruchu, který je navzájem provázán odlišnými klimatickými podmínkami těchto sousedících regionů. Na jedné straně je jasně zřetelná převaha zimní turistiky na české straně a na druhé straně převaha letních aktivit na polské části tohoto území. V tomto regionu je současně naprosto nedostatečně řešena dopravní situace s ohledem na neexistující síť odstavných parkovišť právě pro potřeby návštěvníků tohoto turistického regionu. Dochází tak k přeplňování center měst a k nepřiměřenému nárůstu dopravy. V regionu navíc není téměř žádná možnost pro parkování turistických autobusů s přijíždějícími turisty. Situace je také nepříznivá pro kamionovou dopravu, která si i v tomto území našla své místo. Z tohoto důvodu polská i česká strana společně již od roku 2006 připravuje realizaci záchytných parkovišť jako prostředek pro rozšíření nabídky cestovního ruchu. Na české straně se jedná o výstavbu záchytného parkoviště v území, které je svým současným charakterem (startovní pozice pro běžecké trasy a sjezdové lyžování) i plánovanými investicemi (wellness centrum, golfové hřiště) vhodně umístěno při komunikaci první třídy I/60. Na polské straně se jedná o výstavbu záchytného parkoviště u Nyského jezera, které je každoročně velmi vyhledávaným cílem turistů a které leží na důležité spojnici Opole - Klodzko při silnici první třídy R46. Součástí obou parkovišť jsou zejména parkovací stání pro osobní dopravu, turistické autobusy a kamionovou dopravu. Vybudování odstavných parkovišť proto vyřeší problém narůstající dopravy v obou částech regionu jak v současné době, tak i pro budoucí období, kdy je nárůst další motorové dopravy nevyhnutelný.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   2 813 168,96
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants