Search for European Projects

Letní soustředění mláděže Vodní záchrané služby ČČK a Vodní záchrané služby BRK /Bayerisches Rotes Kreuz/. (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0185)
Start date: Jul 29, 2005, End date: Aug 5, 2005 PROJECT  FINISHED 

Cíle projektu: umožnit a dále rozvíjet aktivní spolupráci a kontakty, vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti vzdělávacích programů a přípravy mládeže vodní záchranné služby mezi oběma partnerskými organizacemi na obou stranách hranice. Rozvíjet vzájemné poznání národních a sociálních tradic a odbourávat jazykovou bariéru v oboustranné komunikaci Obsah projektu: provedení praktické a teoretické odborné přípravy mladého záchranáře / plavecký a potápěčský výcvik, ovládání plavidel, ovládání záchranných pomůcek, zdravotní příprava, základy lanové techniky, atd., kulturní a sportovní programy
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 69.6%   63 724,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants