Search for European Projects

Letní řezbářské sympozium (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0072)
Start date: May 31, 2005, End date: Sep 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

Projekt naváže na akce Města Nová Bystřice a našeho partnerského města Heidenreichstein, kdy se v rámci oslav 830, respektive 800 let města uskuteční řada kulturních a sportovních akcí. Jedná se především o setkání a společnou práci českých i rakouských umělců, kteří budou vytvářet dominanty či doplňky pro exteriéry tohoto přeshraničního mikroregionu, možnost vyzkoušet si řezbářskou práci i pro širší veřejnost a doplnění celého workshopu dalšími doprovodnými akcemi, kterými se připojí místní podnikatelé. Doprovodnými akcemi jsou míněny dva koncerty a přednáška s besedou pro veřejnost na téma techniky řezání dřeva, řezání do ledu a sochání v písku. Po ukončení projektu budou práce vystaveny v interiérech a exteriérech Nové Bystřice a okolí, samozřejmě také na druhé straně hranice. Celá akce je plánována společně s podnikateli, kteří také přispějí vlastními aktivitami k multiplikačním efektům tohoto projektu. Vzhledem k realizaci projektu v srpnu, tedy letní sezóně, dojde zároveň k propagaci cestovního ruchu v mikroregionu Novobystřicko (golf, cyklotrasy ap.). Popisovaná akce odpovídá podporovaným prioritám: Cestovní ruch a propagace a rozvoj kvalitních produktů cestovního ruchu a Kulturní výměny.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   110 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants