Search for European Projects

Lépj pályára!- Civilek a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért / Využi šancu! Zlepšovanie pripravenosti mladých ľudí pre trh práce s podporou neziskových organizácií (Lépj pályára! / Využi šancu!)
Start date: Sep 30, 2012, End date: Sep 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

A projekt átfogó célja, hogy az észak-kelet magyarországi és kelet-szlovákiai térség gazdasági növekedéséhez és versenyképességének javításához, a 30 év alatti fiatal, főként kvalifikált, de hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek növelése által járuljon hozzá. A projekt konkrét célja, hogy a határtérségben élő, a projektben részt vevő fiatalok (18-30év) munkaerő-piaci helyzetét olyan konkrét tapasztalatszerzés (szakmai gyakorlat) biztosítása révén javítsa, amely egyrészt védett környezetben (civil szervezeteknél, mentorok biztosításával) valósul meg, másrészt a résztvevők sikeres munkaerő-piaci boldogulásához szükséges kulcskompetenciáit, készségeit, kapcsolati tőkéjét fejleszti. A projekt az európai szinten egyre növekvő, és a határtérségekben mindinkább jelentkező 30 év alatti fiatalok munkanélküliségére kínál konkrét, helyi szinten alkalmazható megoldási modelleket. A projekt célkitűzései:- a 10-10 fiatal (20 fő) gyakorlati, munkavállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztése, a meglévő tudásuk elmélyítése a non-profit szektort illetően;- A 10-10 civil szervezet (20 szervezet) foglalkoztatási kapacitásának fejlesztése a gyakornoki alkalmazás meghonosítása által. - egy civil hálózat kialakítása, mely fiatalokkal és a fiatalok munkanélküliségének kezelésével foglalkozik, s legjobb gyakorlataik összegyűjtése és terjesztése. - Felhívni a nemzeti, regionális és helyi (köz)intézmények figyelmét, a probléma helyi szinten való kezelésének fontosságára, az intézkedések összeegyeztetésének, a szektorok közötti párbeszéd jelentőségére, illetve az érintett civil szervezetek jó gyakorlataira, hiszen rugalmasságuk és gyors reagálásuk hatékony eszköze lehet e probléma hathatós kezelésének.- mindezek mellett célunk a fiatalok, civil szervezetek és egyéb résztvevők határon átívelő kapcsolatépítése, főként a politika által generált szlovák-magyar feszültséggel teli viszonyok oldása érdekében. Achievements: North-East Hungary and Eastern Slovakia have a very high unemployment rate in the age group of 20-24. The career offices of the universities and the labour organizations are trying to help the young to get a job but their efforts do not seem to be enough to solve this problem. The main idea of the project was that the direct involvement of the civil sphere and the local organizations may provide some extra help in finding a job for the qualified and talented, but marginalized young people in the border region under the age of 30. By providing professional experience in a protected environment (non-governmental organization with the help of a mentor), help in acquiring the key competences and developing social capital to get into the labour market successfully. 10 people from both sides were selected to participate in the program. Mentors were assigned to each of them so they could get effective and personal advice and help during their internship at the volunteering organizations.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 80.8%   110 260,07
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website