Search for European Projects

leegzorg aan de Scheldemond (Pleegzorg aan de Scheldemond)

Het project Pleegzorg aan de Scheldemond kwam voort uit het kleinschalige project Pleegzorg zonder Grenzen en had als doel om met behulp van internationale samenwerking en uitwisseling tussen pleegzorgorganisaties te komen tot nieuwe beleidsvoorstellen die kwaliteitsverbetering van de pleegzorg beogen. Deze voorstellen handelden zowel over regelgeving als over organisatie. De partners kwamen onder andere tot de conclusie dat grensoverschrijdende pleegzorg binnen de huidige regelgeving niet mogelijk is. Na een presentatie van de specifieke juridische knelpunten aan de Scheldemondraad heeft de Vakgroep Welzijn van de Scheldemondraad gepoogd om te zorgen voor aanpassing van de regels, door hierover nationale ministeries aan te spreken. Echter, er bleken teveel anderen, tegenstrijdige belangen ten aanzien van de kinderbescherming in het geding en het is helaas niet gelukt om de regelgeving aangepast te krijgen. Een kind uit bijvoorbeeld Aardenburg zou niet naar pleegouders in Maldegem kunnen gaan, maar moet mogelijk in zo'n situatie worden opgevangen op een andere locatie in Nederland, veel verder weg van huis. Het wegnemen van de regels die dit soort absurditeiten veroorzaken, is nog altijd een uitdaging voor Euregio Scheldemond. De partners in Pleegzorg aan de Scheldemond werkten overigens ook aan een gunstiger beeldvorming over het pleegouderschap onder aspirant-pleegouders. Een positieve beeldvorming rond pleegzorg zou er voor zorgen dat er meer kandidaat-pleegouders zich bij de organisaties aanmelden. In elke concrete actie van dit project lag de nadruk op een wetenschappelijke, participatieve, resultaatgerichte en grensoverschrijdende benadering. Door deze acties rond beeldvorming heeft het project toch nog een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan meer opvang voor pleegkinderen. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   50 000,00
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants