Search for European Projects

"Learn, Do, Stay Inspired!"
Start date: Sep 1, 2016, End date: Apr 30, 2017 PROJECT  FINISHED 

• Sökande organisationens namn: TidsNätverket i Bergsjön [T N B] • Deltagande länder: Sverige, Armenien, Slovenien, Ukraina, Vitryssland, Grekland, Polen, Azerbajdzjan, Georgien, Spanien • Antal deltagare: 32 • Projektets mål/ syfte: Projektet vänder sig och går ut på att stärka ungdomsarbetare, gruppledare, handledare, volontärer och medlemmar av icke-statliga organisationer från hela Europa, för att ta aktiv del i lokalsamhällenas utveckling och att utrusta dem med kompetens, kunskap och attityder som krävs för att effektivt främja volontär med dess fördelar bland större ungdomsgrupper i lokalsamhällen samt hemländer. Dessutom är ett av de viktigaste målet med projektet att öka medvetenheten om de centrala begreppen volontär och ungdoms deltagande, för att sprida ordet via deltagarna efter projektet och tillgängliga olika möjligheter (EVS och andra frivilliga möjligheter) som ungdomar har i sina lokalsamhällen. • Projektets huvudsakliga verksamhet / s: Projektet samlar 32 deltagare från 10 EU och i Östeuropa och Centralasien länder, som kommer att delta i rörlighet: utbildning i Sverige.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

9 Partners Participants