Search for European Projects

Lašský Eurojarmark
Start date: Mar 31, 2006, End date: Sep 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

Hlavní ideou projektu je připravit a realizovat setkání široké občanské veřejnosti příhraničních regionů České republiky a Polska, Čechů, Poláků, tedy Lachů, z příhraničí obou sousedících států v oblasti Beskyd a nyní také členů Evropské Unie. Setkání bude probíhat ve významné destinaci CR v obci Čeladná pro občany a účastníky CR, kteří tráví dovolenou v Beskydech. Cílem a smyslem setkání je připomenout a přiblížit tato témata : . historii česko - polské vzájemnosti se zaměřením na lašskou historii . společné kulturní a společenské tradice . tradiční řemeslné aktivity Lachů a horalů . možnosti přeshraniční spolupráce po vstupe do EU . oslovení turistů atraktivitami Beskyd.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   190 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants