Search for European Projects

lánování a příprava projektové dokumentace příhraniční silniční komunikace Jižní Čechy - Rakousko (CZ.04.4.83/2.2.00.1/0131)
Start date: Jun 30, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt Plánování a příprava projektové dokumentace příhraniční silniční komunikace Jižní Čechy - Rakousko je zaměřen na zlepšení prostupnosti česko – rakouské hranice zpracováním studie proveditelnosti a projektové dokumentace, zlepšení kvality příhraničního prostoru a vytvoření podmínek pro společný životní prostor. Podpora INTERREG IIIA bude sloužit pro zpracování dokumentace, zaměření pozemků a vyřešení majetkových vztahů na tyto úseky příhraniční silnice: Nové Hrady - Šejby 8 km, Šejby - Stříbrné Hutě 29 km, Stříbné Hutě - Cetviny 16 km. Následnou obnovou a rekonstrukcí silnice dojde ke zlepšení propojení hraničního silničního přechodu Nové Hrady - Pyhrabrück s navrhovanými turistickými hraničními přechody Šejby - Harbach a Cetviny - Hammern.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   2 542 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants