Search for European Projects

Labyrinthos (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0255)
Start date: Jul 15, 2006, End date: Aug 15, 2006 PROJECT  FINISHED 

Sdružení pěstounských rodin realizuje od roku 2002 projekt Dům na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic (D1/2), což je sociální zařízení pro mladé lidi odcházející po dosažení plnoletosti z ústavní péče. Pro D1/2 byl získán objekt bývalého loveckého zámečku, který prochází postupnou rekonstrukcí. Kvůli značné zchátralosti objektu bylo v létě 2005 pořádáno mezinárodní Sochařské sympozium, jehož výsledkem jsou umělecká díla, která přispívají ke zkulturnění areálu. V návaznosti na 1. ročník Sochařského sympozia je současným projektovým záměrem uspořádat výstavu loňské účastnice sympozia Silvie Viegl v areálu kláštera v Dolních Kounicích, čímž bude započata tradice ohlédnutí za minulými ročníky pořádaných sympozií. Součástí výstavy bude doprovodný program zaměřený na arteterapii určený široké veřejnosti i klientům D 1/2.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 70%   163 800,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants