Search for European Projects

Kvarkenharrens yngelproduktionsområden

Projektet ska skapa ett lätthanterligt instrument som kan användas för att få ett hållbart utnyttjande och ett ändamålsenligt skydd av den i Kvarken levande havslekande harrens yngelproduktionsområden. I fortsättningen finns även förhoppningen att tekniken och detta sätt att arbeta på även kan anpassas och användas till fler fiskarter.Projektets mål är att verifiera och justera den GIS-modell, som framtagits år 2005-2006, för att peka ut harryngelproduktionsområden i Kvarken. Den verifierade modellen ska kunna användas för att planera och styra restaureringsåtgärder, för skydd av återstående områden, för ändamålsenlig geografiskt riktig utplantering av yngel, förvaltning av skyddsområden och för miljöövervakning av de havslekande harrbestånden i Bottniska viken.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   584 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform