Search for European Projects

Kvarken under ytan

Målet är att skapa ett forum för aktivt utbyte över Kvarken inom vattenområdet samt att få till stånd likartad metodik och utbildning.Projektet omfattar följande aktiviteter:1 Nätverk under ytanSamarbete i havs- och skärgårdsfrågor, t ex uppbyggande av ett Kvarken under ytan- nätverk. Ett större strategimöte anordnas under våren 2007.Utbildning planeras i form av intensivkurser/föreläsningar och man ska undersöka möjligheten att utveckla en gemensam plattform. 2 Undervattensteknologi i praktikenInventering av undervattensområden, demonstration av existerande lösningar och teknologi (undervattensvideo). Utbildningstillfällen planeras i metodik och teknikanvändning.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 42.5%   700 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

2 Partners Participants