Search for European Projects

Kvarken Short cut system

Projektet ska kartlägga infrastrukturens betydelse inom ett antal samhällssektorer i en europeisk, gränsregional, regional och lokal dimension. Sektorerna är Företagande, Besök/ turism, Sjukvård/hälsovård, Utbildning/forskning, Lokal kultur, Nya marknader samt Transport/kommunikation. Projektet ska dessutom sprida kunskap om regionens infrastruktur och förmedla "Kvarken - short cut system" som ett fungerande stråk mellan Europa (via Baltikum) och Atlanten (via Mo i Rana och Trondheim), utreda en fast förbindelses, bro/tunnel över Kvarken, samhälls- och socioekonomiska betydelse för regionen.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   550 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants