Search for European Projects

Kvarken Cruise Ports

Samarbetets primära mål är att den utveckling av kryssningstrafik som sker i Östersjön även når Kvarkenregionens hamnar. I projektet samverkar hamnarna dels för att höja mottagningskapaciteten, dels för att göra regionen känd för kryssningsmarknaden

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   500 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

7 Partners Participants