Search for European Projects

Kvarken Community (Uninet)

Utifrån erfarenheter från pågående UniNetprojekt ska man utveckla en ny typ av infrastruktur som ger smidigare möjligheter till kommunikation mellan länderna, en sk. Kvarken Community. Infrastrukturen används i första hand mellan olika högskoleenheter och organisationer i Kvarkenregionen men under kommande strukturfondsperioden även av samarbetspartners i kommuner och näringsliv.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   500 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

6 Partners Participants