Search for European Projects

Kuželky Solnice
Start date: Dec 31, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt Kuželky Solnice obsahuje uspořádání turnaje neregistrovaných hráčů v kuželkách v období jara a podzimu 2006 za účasti polských partnerů z oddílu Gminna Rada Ludowych Zespolow Sportowych. Turnaj bude mít otevřený charakter; bude probíhat vícekolovým systémem. Po skončení turnaje bude provedeno závěrečné vyhodnocení. Projekt je předkládán jako první etapa zrcadlového projektu, druhá etapa bude realizována polskou stranou v příštím období.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   75 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants