Search for European Projects

Kulturní stezkou pohraničí
Start date: Mar 31, 2013, End date: Jun 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

V roce 2012 jsem oslavili 15 let partnerství mezi městy polsko-českého pohranici, Ozimkiem a Rýmařovem. Díky úsilí vedení obou měst, byla dlouhodobá spolupráce zahájna a mezi občany se stále více rozšiřuje v nových oblastech činností a v nejrůznějších rovinách. Díky realizaci množství společných aktivit s českým partnerem byly položeny základy přeshraniční spolupráce. Je proto čas, nasměrovat ho k vyšší kvalitě spolupráce. Na základě dlouhých rozhovorů během setkání s vedením a představiteli měst, při akcích jako byly Dny Ozimku letos v červnu, nebo v průběhu přeshraničních projektů (v letošním roce napříkad na polské straně 1. Mezinárodní den dětí 1 MDD, a na české straně pak Vivat Historia), měly zástupcí obou měst příležitost zamyslet se nad formou posílení a zlepšení přeshraniční spolupráce a směry vývoje.Dále viz příloha č.2

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85.1%   477 075,94
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants