Search for European Projects

Kulturní slavnosti na česko-polském pohraničí 2012-2014
Start date: Jun 30, 2012, End date: Oct 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Spolupráce mezi Městem Žacléř a partnerem Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury v Lubawce se aktivně rozvíjí již delší dobu. Logickým vyústěním této všestranné spolupráce je předkládaný projekt, do něhož byly navíc pro zvýšení efektu přizváni další organizace Město Svoboda nad Úpou a Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra. Všichni zapojení partněři své projektové aktivity staví na stejných základech a tím jsou tradice a kulturní setkání.Posílením stávajících struktur a zvýšením spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice se podpoří hospodářský potenciál a zmírní se tak okrajový charakter této příhraniční oblasti. Jako vhodný prvek k hlubšímu poznání partnerů a obyvatel byly dohodnuty kulturní akce, které se uskuteční u každého partnera. Vybranné akce se ponesou v duchu historie a ukázky tradičních řemesel jakožto projevu lidové kultury, dále budou součástí hudební koncerty, vystoupení místních tanečních i folklórních souborů a soutěže pro rodiny s dětmi.Výstupem projektu bude celkem 7 kulturně-společenských akcí, které se budou každoročně opakovat (3 na české straně a 4 na straně polské). Společná propagace všech akcí na daném česko-polském pohraničí je samozřejmostí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   155 142,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants