Search for European Projects

Kulturní setkání na česko-polských hranicích
Start date: Aug 31, 2011, End date: Sep 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Části území obcí Lubawka a Trutnov (a také několika dalších obci) spoluvytváří pohraniční oblast. Tato oblast je charakterizována velmi bohatou historií a je silně poznamenaná mnohasetletými vlivy tří kultur: polské, české a německé. Vzhledem ke kulturnímu a historickému bohatství a také jeho materiálních a nemateriálních hodnot je to jedna z etnograficky nejzajímavějších oblastí Evropy. Bohužel, mnoho nepříznivých historických událostí (pustošící války, přesídlení obyvatelstva, uzavření hranic po období socialismu) znemožňovalo údržbu a rozvíjení společného kulturního dědictví Poláků a Čechů. Tato činnost je možná teprve dnes.A proto vznikl tento projekt spočívající ve vytvoření společného turisticko-kulturního projektu pro partnery, který bude působit v prospěch zachování a rozvoje společné kultury a historického dědictví, vývoje turistické atraktivnosti oblasti a v důsledku toho také zlepšení kvality života obyvatelů. Tímto produktem je systém turistických tras 'Pověstí a vyprávění pohraničí' vedoucích po území obou obcí a spojující je přes hraniční přechod Okrzeszyn-Petříkovice, Lubawka-Královec, Niedamirów-Žacléř (viz. mapa, připojená k žádosti). Systém tras bude vést po místech, kde podle pověstí a vyprávění, měly místo důležité a závažné události. Vzhledem tras se zmodernizuje a přizpůsobí už existující kulturní objekty v Trutnově a Lubawce. Po modernizaci budou plnit muzeální a výstavní funkce; umístí se tam výstavy a expozice týkající se pověstí a dějin oblasti, budou tam také působit informační body pro turisty. K systému bude připojený mezi jinými: památkový objekt '12 Apoštolů', kde je umístěna expozice pocházející z sedmnáctého století - tkalcovské jizby. Vznikne webová stránka obsahující popis tras, společný kalendář akcí atd. Jejím prostřednictvím bude také možná virtuální procházky Lubawkou a Trutnovem. Partneři mají zkušenosti v oblastí obdobného působení: spolu vytvořili historickou trasu 'Bojiště 1866 r.' Achievements: Záměrem partnerů bylo vytvoření společného turisticko-kulturního projektu, jehož cílem bude zachování a rozvoj společné kultury a historického dědictví, posílení turistické atraktivity oblasti a v důsledku toho také zlepšení kvality života obyvatelů. V rámci projektu došlo na obou stranách hranice k modernizaci kulturních objektů. V centru Trutnova vznikla unikátní interaktivní Galerie draka a turistické informační centrum. V Lubawce byla rekonstruována budova kulturního domu, kde nově vzniklo turistické informační centrum a prostory vhodné pro muzejní a výstavnické účely. Tyto stavební části projektu byly podpořeny řadou neinvestiční aktivit. Vznikla přeshraniční turistická trasa z Trutnova přes Chełmsko Śląskie do Lubawky Pověsti a vyprávění pohraničí, která se napojuje na již existující trasu J. A. Komenského vedoucí z Miszkowic do Žacléře a využívající hraniční přechody Okrzeszyn-Petříkovice a Niedamirów-Bobr. Byla vytvořena nová webová stránka obsahující popis těchto tras, virtuální prohlídku měst obou partnerů, společný kalendář akcí atd. A po celou dobu realizace projektu probíhaly výtvarné a umělecké dílny, výstavy, přednášky a konference. Projekt přispěl k odstraňování přeshraničních bariér mezi oběma národy a připomenul jejich společné legendy a pověsti.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   664 812,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants