Search for European Projects

Kulturní léto Tachov - Bärnau Historické slavnosti Tachov 2006 (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0308)
Start date: Dec 31, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na Hlavní program vzájemných vztahů z r.1997 měst Tachov a Bärnau, kde jedním z hlavních úkolů je prohloubení občansko sousedských vztahů. Využívá se tradice velkých lidových slavností. Slavnosti se konají v obou městech - v Bärnau v červnu a v Tachově v srpnu 2006 podle společného scénáře. Hlavním propojujícím prvkem je dvojjazyčná hra nastudovaná ochotníky z obou stran hranice, která se hraje v obou městech. Společné jsou také další aktivity a jejich nácvik, jako vystoupení tanečních a hudebních skupin, šermířských skupin, velké kostýmované průvody a také sportovní utkání.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   191 487,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants