Search for European Projects

Kulturní dědictví - společná úloha.
Start date: Dec 31, 2008, End date: Dec 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Partnery jsou vzájemně sousedící příhraniční regiony s bohatým kulturním dědictvím ovlivňujícím jejich turistickou atraktivitu. Úroveň znalostí obyvatel o památkách sousedního regionu je velmi nízká. Chybí společná propagace historického a kulturního potenciálu. I přes existující spolupráce mezi místními komunitami chybí aktivity, které by přispěly ke posílení přeshraničních kontaktů obyvatel v oblasti kultury a které by přispěly k šíření informací o kulturním dědictví regionů, výměně zkušeností týkajících se ochrany a péče o památky a tím by přispívaly k rozvoji turistiky v příhraniční oblasti. Realizace projektu má přispět k rozvoji přeshraniční spolupráce v kultuře mezi regiony. Popis realizace: - 2 konference, projednání mj. právního rámce souvisejícího z dotacemi určenými na ochranu památek, kulturní politiky zaměřené na ochranu památek a prezentace zkušeností obou regionů s realizací projektů zaměřených na ochranu památek (případové studie)- vydání dvou publikací uvádějících programy ochrany památek a právní postupy s vybranými projekty ochrany a údržby památek v Polsku a České republice na příkladu regionů zapojených do projektu- dvoujazyčná prezentace ve formě alba s nejzajímavějšími chráněnými objekty z obou regionů s texty o jejich dějinách a s nimi spojenými zajímavostmi - internetová stránka s konferenčními materiály, album v elektronické podobě a odkazy na stránky související s kulturní tématikou obou partnerských regionů. Bude sloužit k vyhledávání partnerů z obou regionů pro realizaci společných opatření.Výsledkem bude navázání kontaktů mezi kulturními, vědeckými institucemi z obou regionů zabývajícími se kulturním dědictvím, které mohou vyústit do dalších společných aktivit zaměřených na restaurování památek, společné konference a sympozia, workshopy, výměnu zkušeností, realizaci společných opatření.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   99 361,46
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants