Search for European Projects

Kulturně společenské centrum česko-polského příhraničí
Start date: Apr 30, 2004, End date: Feb 28, 2008 PROJECT  FINISHED 

Záměrem projektu je vybudovat v hraničím území kulturně-společenské centrum českopolského příhraničí. Pro tyto činnosti byla v území vytipována tzv. Hernychova vila - secesní dům z počátku 20. století, který patří mezi nejvýznamnější objekty v regionu a Ústí nad Orlicí. Dnes je vila zapsána jako nemovitá kulturní památka pod rejstříkovým číslem 26916/6-4392. Jedná se o jednopatrovou budovu se suterénem a podkrovím. Cílem projektu je umístění česko-polského centra do historicky i architektonicky cenné budovy nacházející se v centru města za účelem jeho využití pro pořádání kulturních a společenských akcí. Objekt se stane multifunkčním kulturním centrem s výrazným přeshraničním dopadem.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   19 200 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants