Search for European Projects

Kulturne spolecenské aktivity obcí príhranicního mikroregionu Hornolidecska
Start date: Mar 31, 2005, End date: Jan 14, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zameren na kulturne spolecenské a sportovní aktivity príhranicních obcí mikroregionu Hornolidecsko za úcasti obyvatel a partneru mikroregionu Púchovská dolina a na tvorbu propagacních materiálu s preshranicním dopadem. V rámci projektu budou usporádány spolecné kulturní, spolecenské a sportovní akce za úcasti partneru ze Slovenska, kterí budou participovat jako aktivní úcastníci (umelci, sportovci, ruzné zájmové organizace a sdružení) na akcích Hornolidecska. Do projektu jsou zarazeny predevším tradicní spolecenské akce, konající se pravidelne každý rok. V nekterých prípadech dojde k navázání bývalých tradicních vztahu, které byly prerušeny rozdelením Ceskoslovenska. Nosným prvkem bude vytvorení propagacního materiálu príhranicní oblasti pro zviditelnení a zvýšení image mikroregionu s vazbou na mikroregion Púchovská dolina. Bude vytvoren filmový dokument na DVD, který se bude skládat ze dvou cástí a bude mít následující nápln: - predstavení obou mikroregionu vc. prírodních, historických a kulturních památek a zajímavosti - predstavení spolupráce mikroregionu Hornolidecska a Púchovské doliny - predstavení jednotlivých obcí mikroregionu Hornolidecska - prezentace tradicního kulturního a spolecenského života v obcích - folklór

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   2 338 200,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants