Search for European Projects

Kulturnätet/Kulturskolor i Kvarken

Projektet Kulturnätet/Kulturskolor i Kvarken har som syfte att skapa ett forum för samarbete kring kompetensutveckling, informationsutbyte och utbyte av lärare, kulturpedagoger och kulturutövare mellan kommunerna. Ett system för kompanjonlärarskap med kulturpedagoger ordnas. Kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras växelvis på den svenska och den finska sidan. Projektet ska stärka den process som pågår i de båda kommunerna att utveckla kulturskolor
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 46.7%   1 914 180,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants