Search for European Projects

KulturBygge

Projektet Kulturbygge kom till tack vare projektet KB Kulturbro. I KulturBygge ska man lyfta fram industrihistoriska miljöer och speciellt den industrihistoria som är likartad mellan länderna som till exempel skogsindustrin. Kunskapsutbyte genom personalutbyten gör det möjligt att koppla ihop ländernas traditioner vad gäller till exempel byggnads- och samlingsvård. Projektet ska också ta fram nya pedagogiska aktiviteter och genom dessa sprida information om ländernas gemensamma historia till allmänheten.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   132 875,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants