Search for European Projects

Kulturarvet i nordskandinaviska gammelskogar (KING)

Helgelands och Västerbottens inlands kulturhistoria med skogsbruket som viktig näring har stora likheter och skillnader, vilket utgör en god grund för ett gemensamt projekt. Genom samverkan mellan antikvariska och skogliga organisationer i Sverige och Norge dokumenteras forn- och kulturmiljöerna i gammelskogar. Med god kunskap och insatser kan skogarnas gemensamma kulturarv brukas och nyttjas av regionens befolkning i Sverige och i Norge. Ökad kunskap bidrar också förståelsen för regionens historia, vilket i sin tur leder till stärkt identitet med interregional utveckling och lokala initiativ - med skogarnas kulturarv som bas.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 36.6%   119 056,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants