Search for European Projects

Kultura Transgraniczna – Różnice i Podobieństwa

Analizując wieloletnie kontakty ze stroną Ukraińską i Białoruską instytucji kultury z terenu woj. Lubelskiego w tym Krasnostawskiego Domu Kultury nasuwa się wniosek, że bezpośrednie kontakty instytucjonalne, osobiste w dziedzinie kultury sprzyjają rozwojowi współpracy trasngranicznej, która po realizacji każdego projektu przeradza się w stał współpracę. Współpraca kulturalna przełamuje wszystkie bariery pomiędzy społecznościami mieszkającymi na terenie po obu stronach granicy. Rośnie wymiana turystyczna jak również gospodarcza mająca wpływ na wzrost świadomości społecznej oraz nawiązywania przyjaznych stosunków międzyludzkich. Realizacja projektu powinna mieć wpływ na większe zaufanie do siebie instytucji kultury po obu stronach granicy czego rezultatem powinna być wspólna realizacja działań kulturalnych, poznawanie tradycji kulturowych sąsiadów oraz wymiany kulturalnej różnych dziedzin kultury jak: w poezji, muzyce i malarstwie. Produktami projektu będą: album fotograficzny, przegląd, koncerty, warsztaty plastyczne, które przyczynią się do popularyzacji kultury i sztuki sąsiadów.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

1 Partners Participants