Search for European Projects

Kultura - to, co nás spojuje (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0306)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Feb 27, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na úspěšný cyklus seminářů, který proběhl v roce 2005 ve Slavonicích v rámci projektu „ Založení sítě impulsních center a pracovních skupin v rámci Euroregionu Silva Nortica“. Vzhledem k tomu, že cyklus seminářů byl v rámci projektu s podstatně širším zaměřením a nemohl se tématem kulturních aktivit zabývat šíře, chceme tímto specializovaným produktem přispět k lepšímu pochopení kulturních tradic, společných rysů, ale i kulturních odlišností v obou zemích. Hlavní činností projektu je pořádání vystoupení českých a rakouských umělců. Předmětem projektu bude organizování koncertů, divadelních představení, výstav a seminářů na téma společných kulturních vlivů. Například tradiční setkání česko – rakouských obyvatel a podnikatelů, s celodenním kulturním programem, rozšířené o Slavonický jarmark“. Na kterém se setká cca 5000 obyvatel českorakouského regionu. Vystoupení českých a rakouských dechových kapel – představení rakouských autorů českými interprety a českých autorů interprety rakouskými. Výstavy rakouských výtvarníků, divadelní představení, promítání filmů atd.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   59 954,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants