Search for European Projects

Kultura a sport v polsko-českých barvách
Start date: Mar 31, 2013, End date: May 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

Již několik let jsou propojeny různými společenskými aktivitami dvě města, Nová Paka a polské Pieszyce a obec Bohuslavice v Severovýchodních Čechách. Dospělí a děti se potkávají v místech, která od středověku spojuje společná historie. Od časů Karla IV, Otce vlasti, procházejí Severovýchodní Čechy a Dolní Slezsko společně dějinami, přerušenými pouze v dobách diktatur. Po roce 1990 se otevřel prostor pro různé společensko - sportovní aktivity. Jmenovaní tři partneři se snaží prostřednictvím dotací EU obnovit přetrhané vazby historické i lidské. Široký záběr projektů je jedinou možností, jak oslovit co největší skupiny obyvatel, to dává šanci k lepšímu využití poskytnutých prostředků. Předkládaný projekt klade velký důraz na propojení tradice například ve zvycích a stravování s akcemi namířenými na velkou skupinu občanů.Gmina Pieszyce zrealizuje v průběhu realizace projektu následující akce: Městské slavnosti Pieszyc (červen 2013,2014), BUNT (červen 2013,2014), Výměna školní mládeže (září 2013,2014), Mezinárodní přehlídka pěveckých sborů z polsko-českého pohraničí (říjen 2013,2014), Vánoční jarmark (prosinec 2013,2014), Halový fotbalový turnaj juniorů (únor 2014,2015), Halový fotbalový turnaj oldboy (březen 2014,2015).Město Nová Paka bude v rámci projektu organizovat výměnné pobyty pro děti ZŠ (2x), lyžařské kurzy (2x) a dny česko-polské kultury, které budou v jednom roce zaměřené na česko-polské filmové umění (filmový festival) a druhý rok bude představena polská kuchyně. Obec Bohuslavice uspořádá 6 akcí. V roce 2013 a 2014 to bude Den hasičů, Den dětí a sportovní den a adventní koncerty. Jedním ze společných výstupů bude vydání česko-polské publikace s tradičními recepty z daného příhraničního území a bude rovněž obsahovat informace o historii a vývoji způsobu stravování a místních zvycích.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   182 953,35
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants