Search for European Projects

Kultura a sport bez hranic.
Start date: Sep 14, 2006, End date: Sep 13, 2007 PROJECT  FINISHED 

Akce navrhované v tomto projektu se týkají jedné z hlavních priorit Euroregionu Silesia v rámci Fondu mikroprojektů, a to rozvoje společnosti v přeshraniční oblasti se zaměřením hlavně na mládež, výchovu mladého člověka na principech partnerství a přátelstvi při aktivním sportování a odpočinku. Adresátem projektu jsou děti a mládež z české obce Píšť, které jsou ochotny navázat kontakty s mládeží stejného věku z polské obce Nowa Wieś, účastnit se sportovních zápolení, poznávání krás, kultury a historie obou regionů, které povedou k integraci mládeže a odstranění jazykových bariér. Úkoly projektu se budou týkat přípravy a účasti v kulturně-sportovních akcích v Píšti a Nowe Wsi.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   133 125,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants