Search for European Projects

Kultur och Handelsvägar i inre Skandinavien
Start date: Aug 10, 2008, End date: Mar 31, 2009 PROJECT  FINISHED 

Projektet önskar undersöka möjligheterna till att skapa en arena för kulturellt samarbete och utveckling över gränserna. Ett annat mål med projektet är att bidra till att skapa och främja åretruntaktiviteter í olika former för musik, kultur, folkkultur, entreprenörer m.m. Småprojektet syftar till att hitta formerna för och bilda nätverk för att skapa denna arena. Intresset att delta är mycket stort, både från Sverige och från Norge. Alla samarbetspartners i projektet är eniga om att det behövs en strategi för gränsöverskridande samarbete, att parterna lär sig dra nytta av varandras kunskaper gällande organisation, utbyte och utveckling.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 23.3%   14 196,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website