Search for European Projects

Kultur i skolan-förstudie
Start date: Sep 8, 2008, End date: Sep 29, 2009 PROJECT  FINISHED 

De sökande hävdar att det finns alltför lite forskning gjord på vilka effekter konstnärliga estetiska upplevelser och arbetsmetoder har, när det gäller elevers upplevelse, motivation och måluppfyllelse i skolan. Projektägarna, Turnéorganisasjon for Hedmark och Ungkultur/Region Värmland tillsammans med Karlstads universitet, kommer att genom bland annat ett seminarie bygga upp ett nätverk på båda sidor av gränsen. Genom nätverksbyggandet, seminarium och möjliga nya samarbetspartners vill projektet arbeta fram en ansökan för ett huvudprojekt. I förprojektet ska de ha en stor fokusering på hur de kan förvalta och vidarefinansiera satsningar och resultat som framkommer i huvudprojektet.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website