Search for European Projects

kt parkoviště a Informační centrum - Prácheň (Projekt parkoviště a Informační centrum - Prácheň)
Start date: Feb 1, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je výstavba parkoviště, informačního centra a doprovodné turistické infrastruktury u význačné Národní památky Panská Skála. Přínos projektu spočívá ve zvětšení přístupnosti turistické atraktivnosti lokality a předpokládané vyšší návštěvnosti turistů.O výstupu projektu bude informována i německý strana a informace o lokalitě budou předmětem společné propagace nabídky cestovního ruchu v příhraniční oblasti jak na české tak i saské straně.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   455 689,00
  • 2000 - 2006 Saxony - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform