Search for European Projects

kt Filmcommission Jämtland-Trøndelag (Projekt Filmcommission Jämtland-Trøndelag)
Start date: May 31, 2008, End date: May 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Film Commission Jämtland-Tröndelag leds av två filmkommissionärer med kontor i Östersund och Trondheim. Uppdraget är att göra regionen till ett viktigt centrum för filmproduktion genom att placera regionen på världskartan som attraktiv filmlocation. I uppdraget ingår även att föra samman den svenska och norska filmindustrin och utveckla samarbetet över gränsen. Marknadsföring, service, nationellt och internationellt nätverksbygge är kommissionens främsta uppgift.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 22.6%   243 111,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website