Search for European Projects

Krkonoše bez hranic
Start date: Oct 31, 2007, End date: Jun 29, 2008 PROJECT  FINISHED 

Posílit partnerství mezi Krkonoše - SMO a polským partnerem. Prohloubit vzájemné poznání, zhodnotit výsledky a projednat další pokračování spolupráce v rámci uzavřeného memoranda. Připravit se na realizaci dalších společných projektů v novém rozpočtovém období EU. Vše především s ohledem na trvale udržitelný rozvoj v obou částech Krkonoš a intenzivnější koordinaci propagačně - informačních aktivit.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   281 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website