Search for European Projects

Kratochvílení 2005 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0087)
Start date: Jul 7, 2005, End date: Aug 6, 2005 PROJECT  FINISHED 

Kratochvílení je mezinárodní divadelní projekt, který pořádá přední česká nezávislá divadelní skupina Divadlo Continuo od roku 1997. Letošní, již devátý ročník, vychází, stejně jako dva předešlé, z možností spojení divadelních postupů, tance a cirkusových technik s architekturou zahrady a vodního příkopu zámku Kratochvíle. Dosavadních ročníků se účastnili umělci z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Francie, Itálie, Finska, Turecka, Austrálie, Venezuely, USA a dalších zemí. Letošní rok jsme již navázali spolupráci se studenty berlínské artistické školy Die Etage, kde očekáváme účast cca 12 studentů. Pozváni jsou také umělci ze Slovenska, slovenská hudební skupina Dlhé Diely, kteří připraví autorskou hudbu pro tento projekt. Dále se projektu účastní umělci z Polska, Ukrajiny (Lvyvskyj duchovnyj teatr Voskresenia) a Maďarska (Csuhajda cultural association). Základní myšlenkou projektu Kratochvílení je tvůrčí setkání divadelníků nad společnou prací. Všichni zúčastnění umělci spolu po dobu tří týdnů, v prostorách bývalé zemědělské usedlosti Švestkový dvůr v Malovicích - sídle Divadla Continuo a zámku Kratochvíle, připravují inscenaci určenou výhradně pro areál zahrady zámku. Po premiéře následuje šest repríz a derniéra. V dosavadních inscenacích, které vznikly v průběhu jednotlivých ročníků, hrály výraznou roli prostředky, které tak rozlehlý inscenační prostor vyžaduje - oheň, voda, fyzické herectví, tanec na chůdách, žonglování, muzika, loutky a figuríny, masky, dřevěné konstrukce a objekty. Není pochyb o tom, že společná měsíční práce přináší profesionální obohacení pro všechny zúčastněné, a to právě na základě vzájemného učení se a předávání poznatků a zkušeností. Setkání lidí, kteří se potkávají při společné práci na Kratochvílení, se často stávají základem budoucí profesionální spolupráce. Řada současných spolupracovníků DC zahájila spolupráci s naším divadlem právě na základě zkušenosti z projektu Kratochvílení.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   90 130,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants